Dataskydd

Vi tillämpar EU:s allmänna dataskyddsförordning och nationell lagstiftning som kompletterar den i all behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna omsorgsfullt och beaktar den registrerades rättigheter.

Behandling av personuppgifter på Riksfogdeämbetet

Behandling av dina personuppgifter på Riksfogdeämbetet när du uträttar ärenden hos oss, t.ex. när du söker en tjänst, inleder en förvaltningsklagan eller ett skadeståndsyrkande, när du är inbjuden till ett möte eller annat evenemang, när du fakturerar t.ex. arvodes-, kostnads- eller hyresfordringar.

Behandling av personuppgiter på Riksfogdeämbetet (pdf, 0.17 Mt)

Behandling av personuppgifter i utsökningsregistret

Vi behandlar personuppgifter för att utföra de lagstadgade uppgifter som hör till utsökningsmyndigheterna.

Behandling av personuppgifter i utsökningsregistret (pdf, 0.17 Mt)


 
Publicerad 31.8.2018