Rättsliga enheten

Rättsliga enheten sköter ärenden som gäller

  • klagomål och medborgarbrev som gäller utsökningsmyndighetens verksamhet
  • skadeståndsärenden
  • allmän rådgivning och kundtjänst i utsökningsfrågor
  • förande av statens talan i domstolarna
  • yttranden till andra myndigheter
  • tillstånd till utsökningens informationssystemssökanden och dem som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Enhetens chef är ledande förvaltningsfogde Jorma Niinivirta.

 
Publicerad 27.8.2018