Organisation

Vid Riksfogdeämbetet finns en förvaltningsenhet, en rättslig enhet samt en utvecklings- och styrningsenhet. Ämbetsverket leds av riksfogden. Enheterna leds av ledande förvaltningsfogdar. 
Publicerad 27.8.2018