Publikationer och dokument

Publikationer

  • Projektet för att reformera utsökningsväsendets struktur (2017:2)
Lagstiftningsgruppens andra betänkande (pdf, 0.95 Mt)

Övriga publikationer

  • Statistikboken Ulosotto Suomessa publiceras årligen på Riksfogdeämbetets webbsida (tidigare Tilastot kertyvät, tilastot kertovat)

Publikationen innehåller den viktigaste statistiken över arbetsmängd och eurobelopp. Statistiken har utarbetats av förvaltningsenheten vid Riksfogdeämbetet. Därutöver innehåller publikationen statistik över åtgärder utförda av utmätningsmän, gäldenärer, behandlingstider för ärenden, specialindrivning samt befolkningsstatistik per utsökningsverk.

Den mest centrala statistiken refereras årligen i ett pressmeddelande på båda nationalspråk på Riksfogdeämbetets nyhetssida.

Se Riksfogdeämbetets nyheter.

  • Övriga publikationer som inte har publicerats på svenska innehåller ett referat på svenska.

Länk till finska webbsidor


Planerings och uppföljningsdokument

Planeringsdokument består av bl. a. resultatmålsdokument för utsökningsväsendet och konkursombudsmannens byrå som har upprättats på finska.

Mer information om utsökningsväsendets resultatstyrning, riksfogde Juhani Toukola.

Länk till finska webbsidor

Utsökningsväsendet bokföringsenhetens bokslut (fr.o.m. år 2016)

Utsökningsväsendet bildades en egen bokföringsenheten från början av oktober 2016. Konkursombudsmannens byrå är ett självständigt ämbetsverk och hör till utsökningsväsendets bokförningsenhet.

Mer information om bokförninsenhetens bokslut riksfogde Juhani Toukola.

Länk till finska webbsidor

Utsökningsväsendets verksamhetsberättelse

År 2015 (pdf, 1.12 Mt)

År 2014 (pdf, 1.08 Mt)

Övrig information

Statens budgetpropositioner

Revision och övervakning, länk till Statens revisionsverkets (VTV) webbplats

Netra - Statsförvaltningens internetrapportering

 
Publicerad 3.7.2018