Hur skuldproblem kan förebyggas - tips och länkar

I ett kredit- och konsumtionssamhälle finns det skäl att förebygga skuldproblem och snabbt ingripa i problem som uppkommit. Här följer några praktiska tips från Riksfogdeämbetet:

Innan du tar ett lån

  • Räkna ut hur stor kredit du kan betala tillbaka utan oskälig påfrestning. Ta också med i beräkningen att din ekonomi kan försämras på grund av arbetslöshet eller någon annan orsak.

  • Gör upp en ekonomiplan. Inkomsterna ska räcka till för utgifterna.

  • Ha en tillräcklig buffert för oväntade utgifter i din ekonomi.

Om du får skuldproblem

  • Om du får betalningssvårigheter, ta genast kontakt med borgenärerna och förhandla om betalningstiden och andra arrangemang.

  • Kom ihåg att dina kostnader ökar kännbart om dina skulder måste skötas av en indrivningsbyrå eller går till juridisk indrivning. Detta kan också leda till en anteckning om betalningsstörning, vilket gör det svårare att få kredit och göra anskaffningar.

  • Sök hjälp hos en ekonomi- eller skuldrådgivare i problemsituationer.

  • Ta genast kontakt med utmätningsman om du får en betalningsuppmaning från utsökningsverket.

Här finns några länkar till webbtjänster som innehåller information om hur skuldproblem kan förebyggas.

Myndighetslänkar

På Ekonomi- och skuldrådgivnings webbsida finns information bl. a. om ekonomisk planering, överskuldsättning och skuldsanering. Även kontaktuppgifter av Rätthjälpsbyråerna.

På webbplatsen Penningspel (Instituted för hälsa och välfärd) finns material för att stödja förebyggandet och behandlingen av (penning)spelproblem.

Övriga länkar

Garanti-Stiftelsen hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter. Avgiftsfritt rådgiviningsnummer.

Penno.fi (på finska).

Kuluttajaliitto.fi (på finska)

Riksfogdeämbetet ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som webbplatsen länkar till.

 
Publicerad 17.1.2019
Till början av sidan |