Kontakt

E-post: vvv(at)oikeus.fi

Huvudkontoret i Åbo

Riksfogde Juhani Toukola
029 56 65151
Ämbetsverkets chef

Förvaltningsenheten

Ledningens sekreterare Heidi Ranta
029 56 65162
Ledningens sekreterare

Kommunikationsexpert Virpi Kaukavuori
029 56 65161
Kommunikation

Överinspektör Teemu Turpeinen
029 56 65169
Utsökningsväsendets statistikföring och rapportering

Kommunikationsassistent Susanna Manu
029 56 65145
Kommunikation

Överinspektör Tuija Valtanen
029 56 65157
Personalförvaltning

Ekonomichef Tarja Koivisto
029 56 65168

Ekonomiplanerare Satu Lohilahti
029 56 65188

Förvaltningsfogde Taneli Heikkilä
029 56 65154
Personalförvaltning, resultatstyrning, utsökningens lokaler

Specialplanerare Kirsi Vaajasaari
029 56 65157

Avdelningssekreterare Kirsi Suomela
029 56 65163
Ekonomiförvaltning, arkiv, information

Avdelningssekreterare Laura Cannavo
029 56 65164
Stöd för den rättsliga enheten, inskrivningsärenden, skolningssekreterares uppgifter

Byråsekretare Satu Fagerström
029 56 65173
Försändelser, inskrivningsärenden, andra kansliuppgifter

Vaktmästare Sirpa Soininen
029 56 65165
Fastighetsärenden, apparater, IT-stöd, användarrättigheter

Rättsliga enheten

Ledande förvaltningsfogde Jorma Niinivirta
029 56 65153
Chef för rättsliga enheten

Förvaltningsfogde Niklas Tjurin
029 56 65156
Rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Förvaltningsfogde Henna Träskelin
029 56 65167
Rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Förvaltningsfodge Tommi Talvitie
029 56 65166
Dataskyddombud, rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Överinspektör Laura Kvarnström
029 56 65170
Rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Överinspektör Ylva Norrgård
029 56 65149
Rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Utvecklings- och styrningsenheten

Överinspektör Leena Kopio
029 56 65183
Styrning och utveckling, utbildning, samarbete med intressentgrupper, utsökningens kvalitets- och utvecklingsprojekt

Överinspektör Kimmo Vikman
029 56 65158
Styrning och utveckling, kvalitets- och utvecklingsprojekt, samarbete med intressentgrupper, internationellt samarbete

Verksamhetsställe i Helsingfors

Riksfogde Juhani Toukola
029 56 65151
Ämbetsverkets chef

Förvaltningsenheten

Ledande förvaltningsfogde Elina Arpiainen
029 56 65182
Chef för förvaltningsenheten

Projektsekreterare Sanna Nykvist
029 56 65197

Utvecklings- och styrningsenheten

Ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen
029 56 65184
Chef för utvecklings- och styrningsenheten

Förvaltningsfogde Sanna Guttorm
029 56 65147
Styrning och utveckling, kvalitets- och utvecklingsprojekt, samarbete med intressentgrupper, ICT saker, internationellt samarbete

Förvaltningsfogde Vesa Rautiainen
029 5665187
Styrning och utveckling av utsökningsväsendet: resultatstyrning ja rapportering, utveckling samt styrning av specialverkställighet, skolning

Överinspektör Jouni Laukkanen
029 56 65185
Styrning och utveckling, inspektion av utsökningsverken, intern inspektion, bokföring samt
resultatsyrning

Överinspektör Mikko Kummu
029 56 65160
Styrning och utveckling: inspektion av utsökningsverken och resultatsyrning

Projektchef Minna Hukki
029 56 65178
Förebyggande ekonomisk rådgivning

Specialplanerare Kirsi Koskenkorva
029 56 65195
Utveckling av utsökningens datasystem
(Tavastehus, Rättsregistercentralen)

Specialplanerare Hanna Tuominen
029 56 65174
Utveckling av utsökningens datasystem, samarbete med intressentgrupper
(Tavastehus, Rättsregistercentralen)

Utsökningväsendets strukturreform, projektbyrå

Kontaktuppgifter: Riksfogdeämbetets verksamhetsställe i Helsingfors

Projektdirektör Pirjo Saksa
029 56 65193

Projektsekreterare Sanna Nykvist
029 56 65197

Utvecklingschef Mari Männistö
029 56 65191
Lagberedningen och tekniska utvecklingen

Utvecklingschef Jarmo Kivistö
029 56 65192
Organisation och utsökningsförfarandet

Projektchef Eija Sookari
029 56 65194
HR-projekt

Specialplanerare Jani Pesonen
029 56 65190
Projektarbete

Specialplanerare Ira Vanhakartano
029 56 65148

Specialplanerare Marja Kalanti
029 56 65172
(Tavastehus)

Projektchef Juho Jokinen
Rättsregistercentralen / URA-projekt
050 308 2388
fornamn.efternamn(at)om.fi

Projektledare Jari Laakkonen
Rättsregistercentralen / URA-projekt
050 47 20 885
fornamn.efternamn(at)om.fi


E-postadresserna för personal: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi 
Publicerad 17.6.2019