Utsökningsväsendets strukturreformprojekt (URA)

På uppdrag av justitieministeriet bereder Riksfogdeämbetet utsökningsväsendets strukturreformprojekt.

1. Mål och uppgifter

Målet för utsökningsväsendets strukturreformprojekt är att utveckla organisationen, lagstiftningen, datatekniken, utsökningsförfarandet och den personalstruktur som behövs för detta för att förbättra produktiviteten och ekonomin utan att äventyra rättsskyddet.

2. Handlingar relaterade till projektet

Projektsida på finska

3. Centralt innehåll

Strukturreformprojektet bygger på en modell med ett ämbetsverk. De nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet läggs ner och i stället inrättas ett nytt utsökningsverk som omfattar hela landet. En del av utsökningens uppgifter centraliseras nationellt medan andra förblir regionala. Utsökningens e-tjänster utvecklas avsevärt. Även utsökningens verkställighetsuppgifter omorganiseras.

4. Organisering

- Juhani Toukola, riksfogde, Riksfogdeämbetet tfn 029 56 65151

- Pirjo Saksa, projektdirektör, Riksfogdeämbetet tfn 029 56 65193

5. Bakgrundsinformation

Justitieministeriet gav Riksfogdeämbetet i uppdrag att bereda omstruktureringen av utsökningsväsendet för att förbättra ekonomin och produktiviteten utan att äventyra de involverade parternas rättsskydd. Uppdraget baserar sig på de resultatmål som ställts för Riksfogdeämbetet och på Reformprogrammet för rättsvården för 2013–2025. Beredningen av omstruktureringen av utsökningsväsendet började 31.12.2014 utifrån Riksfogdeämbetets genomförandeplan.

6. Tidtabell

Organisationsreformen avses träda i kraft den 1 december 2020.

7. Konsekvenser

Målet för projektet är att förbättra utsökningens effektivitet och ekonomi.

8. Övriga uppgifter

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen 31.5.2018.

Presidenten stadfäste ändringen vid presidentföredragningen den 19 juni 2019. Justitieministeriets meddelande.

 
Publicerad 20.6.2019
Till början av sidan |