Cirka 157 000 utmätningar av skatteåterbäring år 2019

Publicerad 23.12.2019
Sammanlagt cirka 157 000 utmätningar riktades mot 2019 års skatteåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till över 74,8 miljoner euro.

Det influtna beloppet från skatteåterbäringar motsvarar cirka sju procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas överstiga 1,1 miljarder euro.

Skatteåterbäring utmäts för att täcka alla typer av fordringar som drivs in genom utsökning. Dessa är bland annat offentliga avgifter, böter, underhållsbidrag och andra privaträttsliga fordringar. Obetalda skatter kvittas mot skatteåterbäringen i allmänhet redan före utmätning.

Ändringar i betalningarna år 2019 – flera skatteåterbäringsdagar

Skatteåterbäringarna betalas inte längre ut på en och samma dag, utan betalningsdagarna infaller mellan juli och december. Slutdagen för beskattningen kan kontrolleras i beskattningsbeslutet.

De största skatteåterbäringsbeloppen utbetalades i augusti och september. Skatteåterbäringarna som utbetalades under de övriga månaderna var betydligt mindre. De sista skatteåterbäringarna utbetalas i december. Skatteåterbäringarna utbetalas alltid i början av månaden och utmätningarna görs under föregående månad. År 2020 kommer processen att vara samma som i år.