Justitieministeriet: Gäldenärens skyddade belopp höjs från början av nästa år

Publicerad 13.12.2019

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön höjs vid ingången av år 2020.

Utsökningsgäldenärens skyddade belopp uppgår till 22,63 euro per dag för gäldenärens egen del och till 8,12 euro per dag per familjemedlem som han eller hon försörjer, t.ex. ett barn.

Mer information om skyddade belopp och utmätning av lön finns på webbplatsen oikeus.fi.

Ytterligare information: Veikko Minkkinen, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 052, fornamn.efternamn@om.fi