Postens strejk försenar postgången av betalningsförbud från utsökningen

Publicerad 8.11.2019

Postsektorns fackförbund PAU har meddelat om att en strejk inleds på måndag 11.11.2019 klo 06.00 och att denna pågår i två veckor t.o.m. 24.11.2019. Uppskattningsvis kommer strejken att avsevärt försvåra postgången.

På grund av strejken uppskjuts försändelsen av bland annat sådana betalningsuppmaningar som skickas till gäldenärerna. Även fakturor som skickas från utsökningen, och som i huvudsak berör handläggningsavgifter för sökande av verkställighet, skickas inte till mottagaren under strejken.

Strejken kräver inte särskilda åtgärder av kunderna. Nya, under strejken uppskjutna betalningsuppmaningar syns inte i utsökningens e-tjänst. Såvida kunden har aktiva utsökningsärenden, kan kunden betrakta dessa samt betala skulder via e-tjänsten som vanligt.

Utsökningens betalningsuppmaningar skrivs ut och skickas kunderna vanligtvis i början på veckan. Kunden kan kontakta den ansvarige utsökningsmannen ifråga om oklarheter som berör betalningsuppmaningar som skickats före strejken.

Utsökningsväsendet uppföljer strejkens konsekvenser på postgången och avgör om erforderliga åtgärder för de kommande veckorna i ett senare skede.

Tilläggsuppgifter: ledande förvaltningsfogde Jorma Niinivirta