Delta i utsökningsväsendets användarenkät om webbplatsen

Publicerad 15.10.2019
Vi förnyar utsökningsväsendets webbplats och vill ta del av användarnas åsikter om den nuvarande webbplatsen.

För detta ändamål samlar vi in information av användare av utsökningens (https://oikeus.fi/ulosotto/sv/) och Riksfogdeämbetets (https://valtakunnanvoudinvirasto.fi/sv/index.html) webbplatser. Ge gärna respons om bägge webbplatserna. Med hjälp av responsen utvecklar vi webbplatserna så att de i ännu högre grad motsvarar användarnas behov.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Det tar några minuter att svara på enkäten. Du kan svara på enkäten fram till 31. oktober 2019.

Till enkäten.

Tack för att du deltar!