Förfalskade betalningsanmaningar har sänts i Riksfogdeämbetets namn

Publicerad 26.3.2019

Det har kommit fram vid Riksfogdeämbetet, att förfalskade betalningsanmaningar, där Riksfogdeämbetet har antecknats som mottagaren av pengarna och handläggaren i ärendet, har sänts till gäldenärer. Brottsanmälan i ärendet till polisen har gjorts.

Riksfogdeämbetet sänder aldrig betalningsanmaningar till gäldenärer. Ansvariga för indrivningen är de lokala utsökningsverken.

På betalningsanmaningarna som utsökningsverken sänder ut har antecknats namnet på ansvarig utmätningsman. I oklara fall skall mottagaren av betalningsanmaningen vara i kontakt med utsökningsverket eller Riksfogdeämbetet.

Tilläggsuppgifter: ledande förvaltningsfogde Jorma Niinivirta