Utsökningens e-tjänster förnyas – kunderna kan betala sina skulder elektroniskt

Publicerad 7.2.2019

Den viktigaste förnyelsen som införts gäller kundernas möjlighet att betala skulderna elektroniskt. Dessutom kan kunderna granska situationen för sina utsökningsärenden som helhet och mer detaljerade uppgifter om enskilda ärenden.

Från tjänsten går det också att ladda upp kvitton på de senaste prestationerna samt skriva ut en sammanställning av sina utsökningsärenden. Det går också enkelt att skicka en ansökan om fria månader till utsökningen via tjänsten.

De som ansöker om utsökning kan i sin tur utöver skicka utsökningsansökan även granska uppgifter om fordringar som är föremål för utsökning och till exempel anmäla återkallande av ett ärende. I tjänsten kan man dessutom beställa ett intyg ur utsökningsregistret och med en utmätningsräknare räkna ut det belopp som utmäts av lönen. Man identifierar sig i de nya tjänsterna med suomi.fi-autentisering.

Utsökningens e-tjänster har förnyats stegvis, och utvecklingsarbetet fortsätter. Användarna är välkomna med respons och utvecklingsförslag, som kan skickas via länken Ge respons på första sidan.

Utsökningens e-tjänster finns på asiointi.oikeus.fi.

Mer information: Utvecklingschef Mari Männistö, Riksfogdeämbetet

Till början av sidan |