Arbetsgrupp vill göra offentlig information om medellösa företag mer tillgänglig för alla

Publicerad 26.2.2019

En arbetsgrupp som tillsatts av Riksfogdeämbetet föreslår att det ska vara lättare för alla att få tillgång till information om att företag konstaterats vara medellösa i utsökningen. Informationen skulle tjäna aktörer som har ett behov av att bedöma företagens ekonomiska tillförlitlighet.

I rapporten föreslås att det ska kunna utredas avgiftsfritt om ett företag är medellöst via Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Detta förutsätter en lagändring.

Arbetsgruppens utredning anknyter till åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020. Arbetsgruppen hade till uppgift att kartlägga problem som medellösa företag orsakar och möjligheter att minska problemen. Förutom Riksfogdeämbetet var även andra samarbetsmyndigheter representerade i arbetsgruppen.

Medellösa företag kan medföra problem

Företag som i utsökningen konstaterats vara medellösa kan fortsätta sin verksamhet efter att de konstaterats vara medellösa. Ett företags oförmåga att svara för sina åtaganden som kommer fram under en pågående entreprenad kan emellertid orsaka betydande problem och ekonomisk skada för företagens avtalspartner och i synnerhet konsumentkunder.

Företag som försummar lagstadgade skyldigheter kan producera varor och tjänster till ett förmånligare pris än konkurrenter som fullgör sina skyldigheter på tillbörligt sätt.

I arbetsgruppens slutrapport bedömdes utöver den offentliga tillgängligheten på medellöshetsinformation även andra alternativa lösningar för att minska problemen som medellösa företag orsakar. Enligt arbetsgruppen förknippas till exempel juridiska problem med att avföra medellösa företag från handelsregistret, och understödde inte förslaget.

Läs hela rapporten:

Selvitys varattomista yrityksistä -hankkeen loppuraportti (pdf, 0.78 Mt) (på finska)