Tidsbundna ändringar i utsökningslagstiftning på grund av coronavirusepidemin får en fortsättning

Publicerad 29.10.2020

Riksdagen har utfärdat en lag som ger mer flexibilitet i utsökningsförfarandet för de fall där en gäldenär fått tillfälliga betalningsstörningar vilka uppkommit på grund av de omständigheter som beror på undantagsförhållandena eller covid-19-epidemin. Lagen är i kraft t.o.m. den 30 april 2021.

Utmätningar

Gäldenären kan ansöka om

  • fria månader, även om utmätningen inte har pågått ett år eller nästan ett år utan avbrott. Antalet fria månader är högst tre per år.
    • Med borgenärernas samtycke kan högst sex fria månader beviljas.
  • förlängning av betalningstiden med högst sex månader i stället för tre. Förutsättningen för beviljande av betalningstid är att gäldenären sannolikt betalar fordran efter att ha fått betalningstid. Utmätningsmannen kan göra en säkerhetsutmätning. Dröjsmålsräntan fortsätter dock löpa trots beviljandet av betalningstid.
    • härutöver, med borgenärens samtycke, kan betalningstiden förlängas till tolv månader i stället för sex.
  • begränsning av det utmätta regelmässiga beloppet, ifall gäldenärens betalningsförmåga är väsentligt nedsatt.

Vräkningar

  • vid vräkningar kan flyttdagen skjutas upp med fyra månader i stället för två.
    • med samtycke av den person som sökt vräkning kan verkställighet av vräkning skjutas upp med tolv månader i stället för sex månader.

Hur söker man om lättnader vid utsökning

Vi ber kunderna uträtta sina ärenden med utsökningsverken elektroniskt eller per telefon i första hand. Man får inte komma till ämbetsverket om man är sjuk.

En gäldenär kan lämna in en ansökan om fria månader och en ansökan om begränsning av löneutmätningsbeloppet också elektroniskt. E-tjänsten

Du bör ange i Din ansökan en motivering om hur den tillfälliga betalningsstörningen uppkommit på grund av de omständigheter som beror på undantagsförhållandena eller covid-19-epidemin. Motiveringen är viktig för en snabb behandling och ett rätt avgörande i ärendet.

Beslutet om alla dessa åtgärder kan endast fattas av den ansvarige utmätningsmannen. Den ansvarige utmätningsmannen ger handledning vid behov. Utmätningsmannen ska informera parterna om de nya bestämmelserna om begränsning av verkställighet på grund av Covid-19-epidemin eller påföljande undantagsförhållanden.