Utnämningar för Utsökningsverkets ledning

Publicerad 22.9.2020

Till tjänsten som ledande häradsfogde vid riksomfattande verksamhetsenheten basverkställighet har utnämnts juris kandidat, vicehäradshövding Veikko Minkkinen för perioden 1.12.2020–30.11.2025.

Till tjänsten som ledande häradsfogde vid riksomfattande verksamhetsenheten specialverkställighet har utnämnts juris kandidat, vicehäradshövding Aki Virtanen för perioden 1.12.2020–30.11.2025.

Till tjänsten som ledande förvaltningsfogde vid centralförvaltningens rättsliga enhet har utnämnts juris kandidat, vicehäradshövding Tommi Talvitie för perioden 1.12.2020–30.11.2025.

Till tjänsten som ledande förvaltningsfogde vid centralförvaltningens utvecklings- och styrningsenhet har utnämnts juris kandidat Riina Tammenkoski för perioden 1.12.2020–30.11.2025.

Utsökningsväsendet omorganiseras från och med 1.12.2020 till ett enda ämbetsverk, Utsökningsverket, som omfattar centralförvaltningen och operativa verksamhetsenheter. Verkställighetsuppgifterna sköts om vid fem regionala verksamhetsenheter inom omfattande verkställighet och vid riksomfattande verksamhetsenheter inom basverkställighet och specialverkställighet.

Centralförvaltningens uppgifter utförs vid centralförvaltningens stabsenhet, förvaltningsenhet, rättslig enhet och utvecklings- och styrningsenhet.