Sammanlagt 1419 ansökningar till utsökningsinspektör för basverkställigheten

Publicerad 12.6.2020

De sammanlagt 180 lediga tjänsterna som utsökningsinspektör för basverkställigheten ansöktes av 1419 personer.

Ansökningarna fördelades mellan verksamhetsställena enligt följande:

Helsingfors 332, Tammerfors 305, Åbo 238, Uleåborg 220, Vasa 181 och Kuopio 143.

Rekryteringsprocessen fortsätter nästa vecka då intervjuerna inleds.