Jarmo Kivistö till biträdande riksfogde för det nya Utsökningsverket

Publicerad 29.6.2020

Republikens president har utnämnt ledande häradsfogde, juris kandidat Jarmo Kivistö till biträdande riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020.

Kivistö verkar för tillfället som utvecklingschef på projektbyrån för utsökningsväsendets strukturreform.

Utsökningsväsendet genomgår en strukturreform den 1 december 2020 i samband med vilken utsökningsväsendets centralförvaltning och de nuvarande 22 utsökningsverken sammanslås. Det nya Utsökningsverket kommer således att vara riksomfattande.