Utsökningsverket rekryterar 180 utsökningsinspektörer till basverkställigheten

Publicerad 1.6.2020

Utsökningsverket förnyas från och med 1.12.2020. De 22 nuvarande utsökningsverken och Riksfogdeämbetet som är utsökningens centralförvaltningsmyndighet blir ett riksomfattande ämbetsverk, Utsökningsverket. Vid Utsökningsverket finns centralförvaltningen och operativa verksamhetsenheter. Vid reformen delas verkställigheten in i basverkställighet, omfattande verkställighet och specialverkställighet.

Basverkställigheten är ett helt nytt förfarande för indrivning. Basverkställighet är sådan verkställighet av en betalningsskyldighet i pengar som inte förutsätter ett personligt sammanträffande med gäldenären. Vid basverkställighet kan gäldenären endast vara en fysisk person, dvs. en privatperson, som inte är näringsidkare.

Utsökningsinspektörer söks på sex orter

Utsökningsinspektörerna arbetar som utmätningsmän inom basverkställigheten vid det nya Utsökningsverket. Tjänsterna som utsökningsinspektör, 180 stycken, finns nu att söka i valtiolle.fi-tjänsten och ansökningstiden går ut 11.6.2020. Tjänsterna finns i Helsingfors (48 tjänster), Åbo (28 tjänster), Tammerfors (28 tjänster), Kuopio (28 tjänster), Uleåborg (28 tjänster) och Vasa (20 tjänster). Sökandena intervjuas lokalt.

– Tjänsterna har väckt intresse och vi fick förfrågningar redan under den första dagen. Lönen för tjänsten är konkurrenskraftig och vi förväntar oss att det blir många sökande. Det är säkert många bland dem som redan har arbetat inom utsökning, berättar utvecklingschef Jarmo Kivistö från Riksfogdeämbetet.

Framgång med rekryteringen till basverkställigheten är väsentligt för hela utsökningens reform, indrivningskedjan och Utsökningsverkets resultat.

Utsökningsverket genomför omfattande rekrytering under året. Följ gärna sökordet utsökningsverket i valtiolle.fi-tjänsten.