Antalet utsökningsgäldenärer började minska

Publicerad 11.3.2020

Antalet utsökningsgäldenärer började minska i fjol för första gången sedan 2014. År 2019 var cirka 562 000 gäldenärer utsökningsklienter, varav 507 000 var fysiska personer och 55 000 juridiska personer. Antalet utsökningsgäldenärer sjönk 2,6 procent från 2018.

Cirka 2,9 miljoner ärenden inkom till utsökning år 2019, vilket är 13,5 procent lägre än året innan. Minskningen i antalet inledda ärenden påverkades av att ett förhållandevis stort antal av ärenden överfördes från 2018 för att vänta på den tidigarelagda skatteåterbäringen år 2019. Cirka 64 procent av de inledda ärendena bestod av skatter och andra offentligrättsliga fordringar.

Utsökningens indrivningsresultat år 2019 var totalt 1,130 miljarder euro, vilket innebär en ökning på lite över två procent från året innan. Indrivningsresultatet gav mer än 400 miljoner euro till staten i skatter och andra offentliga avgifter. Resten betalades ut till andra borgenärer. Dessutom togs cirka 84 miljoner euro ut till staten som bruksavgifter för utsökningsväsendet av gäldenärer och borgenärer.

“Utsökningsärenden gäller ofta små fordran, 27 procent av gäldenärerna har ett skuldsaldo på under 500 euro i utsökningen. När ärenden delas i olika skuldtyper ser man en relativ ökning av konsumtionskrediter och snabblån under åren. Grundpelare för indrivning av skulder bör vara effektiv indrivning, underlättande av situationen för överskuldsatta personer och att hålla indrivningskostnaderna nere”, säger riksfogde Juhani Toukola.

Allt fler hanterar sina utsökningsärenden i e-tjänsten

E-tjänsten användes över 27 000 gånger i fjol för att betala utsökningsskulder, totalt nästan 24 miljoner euro. Medborgarna uträttar sina ärenden genom e-tjänsten allt oftare.

År 2019 infördes nya funktioner i e-tjänsten för utsökningens borgenärer och gäldenärer. I e-tjänsten kan gäldenären exempelvis granska egna utsökningsärenden och tillhörande åtgärder, ansöka om fria månader och betala skulder. Borgenärerna å sin sida kan granska sina utsökningsärenden som indrivs, anmäla ändringar och förnya ärenden.

Utsökningens datasystem byggs för att vara kompatibla med den nationella servicekanalen och i e-tjänsterna utnyttjar man Suomi.fi-portalen. Målet med e-tjänster är att göra utsökningsprocessen smidigare och sänka tröskeln för gäldenären att hantera sina utsökningsärenden.

“Elektronisk ärendehantering tillsammans med traditionella telefonärenden täcker det mesta av utsökningens servicebehov och kundbesök hos utsökningsverken har minskat kraftigt. Möjligheterna som e-tjänsten erbjuder har fått ett positivt mottagande. Vi vill ändå behålla en möjlighet för personlig ärendehantering och lämnar kvar nätverket av verksamhetsställen som därmed förblir ganska tätt”, berättar Toukola.

Mer information:

Riksfogde Juhani Toukola

Statistik: överinspektör Teemu Turpeinen

Bilaga