Utsökning under undantagsförhållanden

Publicerad 30.3.2020

Utsökning är en del av rättsskyddssystemet. En rättvis rättegång hör till grundläggande rättigheter och den omfattar även verkställighetsförfarandet. Rättsstatens funktion och de grundläggande rättigheterna tas hand om även under undantagsförhållanden.

  1. Utsökningsverkets minskade kapacitet kan leda till att uppgifter prioriteras och vissa ärenden behandlas långsammare. Brådskande ärenden behandlas fort.
  2. Kundtjänsten förändras. Kunderna rekommenderas att uträtta alla ärenden elektroniskt och per telefon. Kundbesök kan begränsas att till exempel endast ske med tidsbokning. Ämbetsverkens personal arbetar huvudsakligen på distans.
  3. Undantagsförhållandena kan påverka utsökningens arbetsflöden och lösningar.
  4. Fysiska sammankomster undviks, särskilt folksamlingar som auktioner eller presentation av försäljningsobjekt.

Undantagsförhållandena kan orsaka ytterligare ekonomiska svårigheter för utsökningsgäldenärerna. Om en laglig grund finns kan de beaktas vid utsökningsförfarandet:

  • betalningstid kan beviljas
  • vid utmätning av periodisk inkomst kan beloppet som utmäts begränsas eller fria månader beviljas
  • vid utmätning av näringsinkomst kan utmätningsbeloppet begränsas
  • vid vissa förrättningar, som vräkningar, kan förrättningen skjutas upp

Förrättningsmannen fattar beslutet från fall till fall.