Utsökningsväsendet bereder sig för coronaviruset

Publicerad 10.3.2020

Riksfogdeämbetet har gett anvisningar till utsökningsverken angående coronaviruset.

För att undvika smittor är det viktigt att både tjänstemän och kunder iakttar god hand- och hosthygien. Inom utsökningsväsendet skakas inte hand. I samband med möten bör elektroniska system användas i mån av möjlighet. Insjuknade personer bör undvika kontakt med andra.

Utsökningsväsendet följder myndigheternas råd och rekommendationer vid förberedningen inför en epidemi.