Utsökningsväsendet uppmanar dess kunder att använda utsökningens e-tjänst

Publicerad 13.3.2020

De flesta utsökningsärendena kan redan skötas via utsökningens e-tjänst. Det krävs således bara sällan att utsökningsärendena utreds på plats vid utsökningsverket.

Via utsökningens e-tjänst kan gäldenären bland annat

  • kontrollera dina utsökningsärenden
  • ladda ner och skriva ut Gäldenärens utsökningsärenden
  • återbetala skulder
  • skriva ut kvitto på betalningar för utsökningen
  • ansöka om frimånader samt om andra begränsningar.

Som sökande kan du bland annat

  • ansöka om utsökning
  • kontrollera utsökningsärenden
  • meddela om betalning eller ändring
  • svara på saldoförfrågan avseende utsökningsärenden i passivregistret.

Du kan kontakta utsökningsverket per e-post eller telefon. Utsökningsverkens kontaktuppgifter samt länk till e-tjänsten hittar du på internetsidan oikeus.fi/ulosotto/sv.