Regeringens proposition angående utsökningsväsendets strukturreform ännu i riksdagen

Publicerad 4.12.2018

Riksdagen handlägger ännu regeringens proposition angående utsökningens strukturreform. Regeringen överlämnade sin proposition med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken i slutet av maj 2018.

Enligt propositionen skulle Riksfogdeämbetet och 22 utsökningsverk tillsammans bilda ett enda riksomfattande inrättning, Utsökningsverket.

Strukturreformen skulle eventuellt träda i kraft 1.1.2020.

Mera information om lagförslagets handläggning på riksdagens internet-sidor.

Till början av sidan |