Inga förändringar i det skyddade beloppet i utsökningen

Publicerad 20.12.2018

I det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sker inga förändringar från början av 2019. Detta baserar sig på lagen om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner, som har godkänts i riksdagen, men lagen har inte stadfästs.

Utsökningsgäldenärens skyddade belopp är 22,41 euro per dag för själva gäldenären och 8,04 euro per dag per person som gäldenären försörjer, t.ex. ett barn.

Ytterligare information om gällande skyddade belopp och utmätning av lön på oikeus.fi webbtjänst