Hedersomnämnande till utsökningsväsendet i tävlingen Årets klargörare

Publicerad 16.10.2018

Utsökningsväsendets långsiktiga arbete för att göra kundbreven lättförståeligare fick hedersomnämnande i tävlingen Årets klargörare.

Utsökningen har ca 250 brevmallar som via IT-systemen skickas till kunder. En kundkommunikationsarbetsgrupp, som består av representanter för olika yrkesgrupper, har systematiskt gått igenom breven, och arbetet för att förtydliga dem fortsätter.

Tävlingens preliminära jury bestod av representanter för projektet Öppen förvaltning, Institutet för de inhemska språken, Kommunförbundet, Selkokeskus och Finlands Journalistförbund.

Priset i tävlingen Årets klargörare 2018 gick till FPA.

Ytterligare information: utvecklingschef Mari Männistö, Riksfogdeämbetet