Utsökningsverket förbinder sig som arbetsgemenskap till #trakasserifritt

Publicerad 21.12.2017

Utsökningsverket har antagit justitieminister Antti Häkkänens utmaning och vill vara en arbetsgemenskap fri från trakasserier. Utsökningsverket har gällande förhållningsregler för förebyggande och behandling av trakasserier och osakligt bemötande.

Riksfogdeämbetet, som är utsökningsverkets förvaltningsmyndighet, förutsätter att åtgärder vidtas för att rensa ut sexuellt ofredande och även allt annat osakligt bemötande på arbetsplatserna inom sin sektor och utmanar samtidigt hela personalen att delta i talkoarbetet mot trakasserier.

– Var och en ska kunna komma till sin arbetsplats och utföra sitt jobb i fred utan att vara rädd för trakasserier eller annat osakligt eller oönskat bemötande. Alla på arbetsplatsen ansvarar för ett sakligt beteende och byggandet av en positiv arbetsatmosfär, betonar riksfogde Juhani Toukola.

Varje individ har sitt ansvar och cheferna har ett särskilt ansvar i arbetet mot trakasserier, eftersom de föregår med exempel. Arbetarskyddsorganisationen ska stöda cheferna i detta uppdrag.

Ingripande krävs vid trakasserier och alla former av oönskat beteende ska rensas ut från arbetsgemenskapen. En medarbetare som blivit utsatt för trakasserier får inte lämnas ensam och även arbetskamraterna kan ge stöd.

Riksfogdeämbetet breddar utmaningen till att gälla även möten med intressegrupper och andra möten, där utsökningsverkets personal deltar antingen i sitt arbete eller på fritiden. Riksfogdeämbetet utmanar dessutom utsökningens personalorganisationer med i talkoarbetet för att bygga ett trakasserifritt och positivt arbetsklimat.

– Vår målsättning är en arbetsgemenskap där alla respekteras och en god, trakasserifri gemenskapsanda råder, sammanfattar riksfogden.

Utöver att vi rensar ut sexuellt ofredande har vi i detta sammanhang ett utmärkt tillfälle att fästa uppmärksamhet även vid annat osakligt bemötande, till exempel arbetsplatsmobbning.