Utsökningen inför gemensamma rikstäckande kontonummer – de gamla utsökningsverksspecifika kontona avslutas

Publicerad 29.12.2017  Uppdaterad 26.1.2018

Alla utsökningsverk inför vid årsskiftet gemensamma rikstäckande konton, till vilka prestationerna till utsökningen i fortsättningen betalas.

Utsökningsverkens alla tidigare tjänstemedelskonton samt konton för betalningsförbud avslutas 29.12.2017 och samtidigt öppnas nya rikstäckande konton. Förändringen beror på den riksomfattande centraliseringen av penningrörelsen och bokföringen av utsökningsmedel från början av 2018.

Till följd av förändringen är det ett betalningsavbrott i utsökningens redovisningar 28.12.2017–2.1.2018. Under denna tid överförs inga redovisningar från utsökningen till dem som ansökt om utsökning.

Nya kontonummer för betalningsuppmaningar och betalningsförbud från början av året

Från början av 2018 har de gamla kontonumren ersatts med nya kontonummer i utsökningens betalningsuppmaningar till kunder och betalningsförbud som skickas till utbetalare av periodiska prestationer såsom löner eller andra förmåner. Betalarna ska i fortsättningen också alltid använda referensnumret i sina betalningar.

Medlen styrs från de gamla kontonumren till de nya kontonumren i tre månader. Efter övergångsperioden på tre månader kommer en prestation inte längre att överföras till utsökningens konto om kunden använder ett avslutat kontonummer.

Om kunden är osäker på vilket kontonummer och vilken referens som han eller hon ska använda, är det bäst att omedelbart kontakta den utmätningsman som sköter hans eller hennes ärenden.

Ytterligare information:

Kundservice (betalningsrörelse), tfn 029 56 65 140

Betalningsrörelsechef Elli Ahonen, Riksfogdeämbetet tfn 029 56 65196


Till början av sidan |