Inga förändringar i det skyddade beloppet i utsökningen från början av 2018

Publicerad 15.12.2017

I det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sker inga förändringar från början av 2018. Det skyddade beloppet hålls på samma nivå som 2017. Detta är baserat på lagen om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner, som har frysts till den nivå som rått 2017.

Utsökningsgäldenärens skyddade belopp är från början av 2018 fortfarande 22,41 euro per dag för själva gäldenären och 8,04 euro per dag per person som gäldenären försörjer, t.ex. ett barn.

Ytterligare information om gällande skyddade belopp och utmätning av lön