Medborgarkontot ersätts med tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Publicerad 8.11.2017  Uppdaterad 5.12.2017

Tjänsten Medborgarkontot ersätts med den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden före utgången av 2017. Efter införandet av den nya tjänsten sker myndighetskommunikationen via tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Vi informerar senare om tidpunkten för övergången till tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Efter införandet av Suomi.fi-meddelanden sparas gamla meddelanden på Medborgarkontot fram till 30.6.2018, men myndighetskommunikationen sker via den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

För att kunna ta emot myndigheters meddelanden i den nya tjänsten Meddelanden ska du logga in i webbtjänsten Suomi.fi och registrera dig som användare av tjänsten Meddelanden. Du kan registrera dig som användare av den nya tjänsten i slutet av 2017.

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

Medborgare och företag kan ta emot meddelanden digitalt i webbtjänsten Suomi.fi genom att identifiera sig i tjänsten. Tjänsten även användas via en mobilapp. Meddelanden finns på https://www.suomi.fi/meddelanden.

Mer information om Medborgarrådgivningen, www.medborgarradgivning.fi


Uppdatering 5.12.2017: Gamla meddelanden sparas på Medborgarkontot fram till 30.6.2018, inte fram till utgången av 2019 som tidigare har informerats. Mobilapp ska användas sannolikt i början av 2018.