Utmätningen av skatteåterbäringar - meddelande till dem som ansökt om utsökning

Publicerad 28.6.2017

De som ansökt om utsökning ombeds skicka stora ärendemängder till utsökning för utmätning av skatteåterbäring i jämnstora poster i augusti och september.

Ansökan om utsökning ska vara anhängig och övergått till verkställighet senast 4.10.2017 för att man ska hinna göra en utmätning av skatteåterbäring för att indriva denna. Skatteförvaltningen skickar uppgifter om de personer som får skatteåterbäring till utsökningsverken i slutet av oktober. Utmätningarna kan göras en dryg vecka från och med 1.11.2017.

Enligt en rekommendation som skickats till utsökningsverken ska utsökningsärenden inte återsändas på grund av hinder från och med början av augusti, utan de lämnas kvar att vänta på en eventuell skatteåterbäring. Om en häradsutmätningsman har utrett att gäldenären inte kommer att få någon skatteåterbäring, kan utsökningsärendena återsändas på grund av hinder innan Skatteförvaltningen har meddelat utsökningsverken om personer som får skatteåterbäring. Om utsökningsärendet har återsänts på grund av hinder till sökanden efter början av augusti, borde medel inte inflyta för detta ärende vid utmätningen av skatteåterbäring. Sökandena ombeds även kontrollera uppgifterna för hindret så att ärendet inte i onödan genast skickas på nytt för utmätning.

Tilläggsuppgifter: förvaltningsfogde Henna Träskelin, tel. 029 566 5167