Cirka 146 000 gäldenärers skatteåterbäring utmättes år 2015

Publicerad 10.12.2015

I år gjordes sammanlagt cirka 146 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 53 miljoner euro.

Detta är cirka fem procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas uppgå till ungefär en miljard euro.

Antalet utmätningar minskade med tre tusen men det kom 2,3 miljoner euro mindre till utsökningen jämfört med året innan. Skatteåterbäringar utmäts för att täcka alla slags fordringar i utsökningsindrivningen. Dessa är bland annat offentliga avgifter, böter, underhållsbidrag och andra privaträttsliga fordringar. Obetalda skatter kvittas i allmänhet mot skatteåterbäringar redan före utmätning.

Antalet ärenden som blir slutbehandlade efter betalningen till utsökningen fördubblas under skatteåterbäringstid jämfört med den normala nivån. I genomsnitt blir cirka 70 000 – 80 000 ärenden betalda månatligen mellan januari och november. I december ökar antalet till 160 000 ärenden. På motsvarande sätt betalar per månad cirka 20 000 gäldenärer sina skulder till utsökningen. I december fördubblas antalet till 40 000 gäldenärer.

Enligt Skatteförvaltningen betalades skatteåterbäring till sammanlagt 3,3 miljoner personer och den sammanlagda summan av återbäringar uppgick till 2,2 miljarder euro. Skatteåterbäringen var genomsnitt 665 euro. Således blev endast några procent av återbäringarna föremål för utmätning.


Meddelandet har uppdaterats kl. 14:25 på grund av ny information från Skatteförtvaltningen.

Till början av sidan |