Justitieministeriet: Gäldenärens skyddade belopp justeras från början av nästa år

Publicerad 20.11.2015

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks vid ingången av år 2016. Justeringen på 0,4 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

Efter sänkningen uppgår utsökningsgäldenärens skyddade belopp till 22,60 euro per dag (sänkning 0,09 euro). Utöver detta ska gäldenären få behålla 8,11 euro per dag per familjemedlem som han eller hon försörjer (sänkning 0,03 euro). Det skyddade beloppet per månad för en ensamstående person är således 678 euro (sänkning 2,70 euro). Om gäldenären har en familjemedlem som han eller hon försörjer är det skyddade beloppet 921,30 euro per månad (sänkning 3,60 euro).

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Kari Liede, justitieministeriet, tfn 02951 50210

e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Justitieministeriets förordning (pdf) finns som bilaga till nyheten på webbplatsen www.justitieministeriet.fi

Mer om utmätning av lön på webbplatsen oikeus.fi

http://www.oikeus.fi/ulosotto/sv/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

Till början av sidan |