Antalet ärenden inom utsökningen på fjolårets nivå – indrivningsresultatet ökade fortfarande

Publicerad 19.8.2015

Under första halvåret 2015 blev cirka 1,2 miljoner ärenden anhängiga inom utsökningen. Antalet var ungefär detsamma som ett år tidigare. Penningfordringar för indrivning inkom för ett värde av 1,24 miljarder euro, vilket är cirka sju procent mindre än i fjol vid motsvarande tidpunkt.

Indrivningsresultatet inom utsökningen visar en fortsatt uppgång. Före utgången av juni hade utsökningsverken redovisat för fordringsägare närmare 495 miljoner euro, vilket är cirka 33 miljoner euro eller sju procent mer än ett år tidigare. Dessutom har under början av året i utsökningsintäkter influtit cirka 37 miljoner euro. År 2014 var indrivningsresultatet inom utsökningen 1,058 miljarder euro och man räknar med att resultatet också i år överskrider en miljard.

Över 60 procent av all utmätning hänför sig till gäldenärens periodiska inkomst, dvs. till lön, pension eller näringsinkomst. Under januari–juni gjordes 217 000 utmätningar av periodiska inkomster, vilket är cirka sju procent mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Det svaga ekonomiska läget märks i antalet gäldenärer

Arbetslösheten och i synnerhet den långvariga arbetslösheten har ökat, och på grund av detta märks fortfarande inte någon minskning i antalet gäldenärer, utan antalet kommer att vara ungefär detsamma som under föregående år. Före utgången av juni hade utsökningsverket ärenden anhängiga bland cirka 439 000 olika gäldenärer. Av gäldenärerna var 90 procent fysiska personer och 10 procent juridiska personer.

Antalet nya utsökningsgäldenärer ökar emellertid. Vid utgången av juni var antalet nya gäldenärer inom utsökningen cirka 92 000, vilket är nästan åtta procent mer än ett år tidigare. Med ny gäldenär avses en gäldenär som inte haft ärenden anhängiga inom utsökningen under det föregående året.

Ytterligare information:

Riksfogde Juhani Toukola

Statistik: överinspektör Teemu Turpeinen

Till början av sidan |