Justitieministeriet: Utsökningsväsendets strukturreform förs vidare

Publicerad 10.8.2015

Enligt justitie- och arbetsminister Jari Lindströms linjedragning ska utsökningens strukturreform fortsättas i enlighet med Riksfogdeämbetets genomförandeplan genom att man bereder ett lagstiftningsförslag som möjliggör att utsökningsväsendet organiseras till ett ämbetsverk. Med det samma bereds bestämmelser om fördelning av verkställighetsuppgifterna mellan personalgrupperna på ett nytt sätt efter ärendets natur och svårighetsgrad (indrivning med begränsad undersökning) samt därtill anknytande bestämmelser om ändring av tjänstestrukturen.

Justitieministeriet betonar att Riksfogdeämbetet ska ordna ett tillräcklig utförligt pilotprojekt för att utreda hur omorganiseringen av utsökningsväsendet påverkar utsökningen och personalens ställning.

Ministeriet har krävt att strukturreformen ska vara färdig senast före utgången av 2018.

Ytterligare uppgifter:

regeringsrådet Kari Liede, justitieministeriet, tfn 02951 50138, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

riksfogde Juhani Toukola, Riksfogdeämbetet, tfn 02956 65151, e-post: förnamn.efternamn@oikeus.fi

Till början av sidan |