Utnämningar till betydelsefulla uppdrag vid Riksfogdeämbetet

Publicerad 24.6.2014

Hannu Töyrylä till projektchef för strukturreformprojektet, Veikko Minkkinen till ledande förvaltningsfogde för utvecklings- och styrningsenheten.

Till det tidsbundna tjänsteförhållandet som projektchef vid Riksfogdeämbetet för tiden 1.9.2014 - 31.12.2015 har utsetts juris kandidat, vicehäradshövding, ledande häradsfogde Hannu Töyrylä från utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland. Projektchefen verkar speciellt inom utsökningens strukturreform i planerings- och verkställighetsuppgifter och är direkt underställd riksfogden. Töyrylä har en mycket mångsidig och lång erfarenhet av utsökningsväsendet.

Till ledande förvaltningsfogde för utveckling- och styrningsenheten vid Riksfogdeämbetet har utnämnts juris kandidat, vicehäradshövding, tingsdomare med tidsbunden tjänst Veikko Minkkinen vid Vanda tingsrätt fr.o.m 15.8.2014 till 31.12.2014. Minkkinen har verkat inom utsökningsväsendet i olika uppgifter, bl.a som häradsfogde.

Båda tjänsternas placeringsorter är Helsingfors.

Till början av sidan |