Cirka 142 000 gäldenärers skatteåterbäring utmättes i år

Publicerad 4.12.2013

I år gjordes sammanlagt cirka 142 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 60 miljoner euro.

Detta är cirka sex procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas uppgå till ungefär en miljard euro.

Antalet utmätningar låg kvar på ungefär samma nivå som året innan. Skatteåterbäringar utmäts för att täcka alla slags fordringar i utsökningsindrivningen. Dessa är bland annat offentliga avgifter, böter, underhållsbidrag och andra privaträttsliga fordringar. Obetalda skatter kvittas i allmänhet mot skatteåterbäringar redan före utmätning.

Enligt Skatteverket betalades skatteåterbäring till sammanlagt 3,4 miljoner personer och den sammanlagda summan av återbäringar uppgick till 2,4 miljarder euro. Således blev endast några procent av återbäringarna föremål för utmätning.

Till början av sidan |