Riksvapenemblemet införs stegvis i utsökningsverken

Publicerad 19.11.2012

Utsökningsverken inför stegvis emblemet för Finlands riksvapen som ett gemensamt myndighetsemblem. I det första skedet kommer statens lejonemblem att synas på brev som skickas till kunder från utsökningens informationssystem, såsom meddelanden om anhängighet, betalningsuppmaningar samt betalningsförbud som skickas till arbetsgivare.

Förändringen blir stegvis synlig för utsökningskunder i brev som skickas ut i slutet av november. En del brev får emblemet först i slutet av året.

Fram till nu har de lokala utsökningsverken använt justitieministeriets emblem. Man kommer att avstå från användningen av detta emblem på ett ändamålsenligt sätt så att gamla postkuvert och övrigt material används slut.

Riksfogdeämbetet, som fungerar som centralt ämbetsverk för utsökningen, har använt lejonemblemet sedan den 1 januari 2010. Efter att emblemet har införts förenhetligas det centrala ämbetsverkets och de lokala utsökningsverkens visuella identitet.

Ytterligare information:

Ledande förvaltningsfogde Elina Arpiainen

Till början av sidan |