Justitieministeriet: Gäldenärens skyddade belopp justeras från början av nästa år

Publicerad 23.11.2011  Uppdaterad 21.5.2012

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen höjs vid ingången av år 2012. Justeringen på 3,8 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

Efter höjningen uppgår utsökningsgäldenärens skyddade belopp till 21,69 euro per dag (höjning 0,79 euro). Utöver detta ska gäldenären få behålla 7,79 euro per dag per familjemedlem som han eller hon försörjer (höjning 0,28 euro). Det skyddade beloppet per månad för en ensamstående person är således 650,70 euro (höjning 23,70 euro). Om gäldenären har en familjemedlem som han eller hon försörjer är det skyddade beloppet 884,40 euro per månad (höjning 32,10 euro).

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, justitieministeriet, tfn 09 1606 9527

Mer om utmätning av lön på webbplatsen oikeus.fi