Specialindrivningen utvidgas 2011 till att omfatta hela landet

Publicerad 15.11.2010  Uppdaterad 21.5.2012

Specialindrivningen, som effektiviserar indrivningen, eliminerar vinning av brott och bekämpar den svarta ekonomin, utvidgas 2011 till att omfatta hela landet. En arbetsgrupp, som tillsatts av Riksfogdeämbetet, föreslår att Finland delas in i sex specialindrivningsområden som omfattar landets 22 utsökningsverk.

Arbetsgruppen föreslår att det inrättas centrala verksamhetsställen för specialindrivningsenheterna i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. I dag har endast utsökningsverken i Helsingfors och Lappland egna avdelningar för specialindrivning och häradsfogdar som utför specialindrivning på heltid.

Syftet med reformen är att i allt högre grad inrikta utsökningsresurserna på ärenden som kräver mycket utredningsarbete och tid samt att skapa en enhetligare verksamhet i hela landet.

Specialindrivningsfunktionens etablerade myndighetssamarbete med polisen och skatteförvaltningen effektiviseras i syfte att spåra vinning av brott. Genom att anlita expertis inom indrivning särskilt i början av spårningsprocessen kan elimineringen av vinning av brott effektiviseras.

Specialindrivning ger goda resultat

Specialindrivningen samlar in medel som fordringsägare, bl.a. staten, i annat fall skulle bli utan. Verksamheten har gett goda resultat. I fjol erhölls cirka 36 miljoner euro genom specialindrivning. Spårad egendom och spårade medel redovisas till indrivningen, betalas direkt till dem som ansökt om indrivning och anvisas bl.a. till konkursbon.

Utvidgningen av specialindrivningen bygger på det beslut om regeringens handlingsprogram för att minska den ekonomiska brottsligheten och den svarta ekonomin 2010–2011 som statsrådet fattade i slutet av förra året. Programmet förutsätter att man inom justitieministeriets förvaltningsområde bereder de åtgärder som utvidgningen av specialindrivningen förutsätter under 2010. Den arbetsgrupp som berett ärendet har lämnat sin slutrapport till Riksfogdeämbetet.

Inledandet av verksamheten förutsätter att justitieministeriet, Riksfogdeämbetet, utsökningsverken och personalorganisationerna fortsätter beredningen i samverkan som tjänsteuppdrag. Målet är att inleda riksomfattande specialindrivning våren 2011.

Länk till rapporten (pdf, på finska)

Ytterligare uppgifter:

Riksfogde Juhani Toukola
Ledande förvaltningsfogde Petteri Katajisto