Riksfogdeämbetet invigdes i Åbo

Publicerad 20.5.2010  Uppdaterad 21.5.2012

Riksfogdeämbetet, som inledde sin verksamhet i början av 2010, invigdes officiellt i Åbo den 20 maj. Utöver det nya ämbetsverket firades också slutförandet av de stora reformerna inom utsökningsväsendet. Utsökningsdistrikten omorganiserades 2008, då också den nya utsökningsbalken trädde i kraft. Utsökningsförvaltningen reformerades i början av 2010.

Det nya ämbetsverket har inlett sin verksamhet på de många olika områden där det har lagstadgade uppgifter. Ur samhällets synpunkt bildar utsökningsverksamhet och rättegångar tillsammans ett rättssäkerhetssystem vars existens hela kreditsamhället och det ekonomiska livet stöder sig på.

Riksfogdeämbetet övertog operativa förvaltningsuppgifter från justitieministeriet och länsstyrelserna. En ny uppgift som ämbetsverket har för avsikt att genomföra är att utveckla utsökningsväsendet och svara för den regionala tillgången till utsökningstjänster. Riksfogde Juhani Toukola berättade att den nya verksamheten har kommit bra i gång.

– Ännu återstår arbete bl.a. på att göra utsökningsförfarandet enhetligare i hela landet och att förbättra samarbetet mellan olika intressegrupper. Också den elektroniska kommunikationen ska vidareutvecklas. Vi följer dessutom upp graden av skuldsättning framför allt bland unga, och enligt min uppfattning bör också olika slag av indrivningsavgifter sänkas, sade Toukola.

Justitieminister Tuija Brax, som talade vid jubileumsseminariet i samband med invigningen, påpekade utsökningsverksamhetens betydande roll både då det gäller att genomföra betalningsanmärkningspolitiken och då det är fråga om att bekämpa ekonomisk brottslighet och den svarta ekonomin.

– Betalningsanmärkningspolitiken är ofta en fråga om förhållandet mellan att driva in skulder effektivt och att hjälpa en gäldenär till en ny start. Om vi kan finna en balans mellan dessa och dessutom lyckas hålla kostnaderna för indrivningen och andra förfaranden nere har vi nått långt på vägen mot en lyckad betalningsanmärkningspolitik, sade Brax.

– Också för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten är det ytterst viktigt att vinningen av brott fråntas brottslingarna. Många aktörer ingår i kedjan från förundersökning via åtalsprövning till rättegång. Vi får inte glömma den sista länken i kedjan, verkställigheten. Om den sviker blir hela processen bara ett slags rekommendation vad prestationsskyldigheten beträffar, påpekade ministern.

För närvarande har specialindrivning organiserats som en egen verksamhet endast i Helsingfors och Rovaniemi. Det femte nationella programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet förutsätter att förfarandet utvidgas till hela landet. Riksfogdeämbetet och justitieministeriet har tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att planera arbetet.

Också den svenska rikskronofogden Eva Liedström Adler och den ryske utsökningsdirektören Artur Parfenchikov hedrade invigningen med sin närvaro. Inom den allt mer internationella utsökningsverksamheten har Finland samarbetat framgångsrikt med såväl dem som med de övriga nordiska länderna och andra internationella partner.

Ytterligare upplysningar: Riksfogde Juhani Toukola