Livligare i utsökningsväsendet än för ett år sedan

Publicerad 5.3.2010  Uppdaterad 21.5.2012

Antalet unga gäldenärer håller på att öka något

Utsökningsärendena ökade år 2009 med nästan tio procent jämfört med året innan. Ifjol behandlades ca 2,6 miljoner nya utsökningsärenden vid utsökningsmyndigheterna. Riksfogde Juhani Toukola bedömde att det svåra ekonomiska läget tills vidare har haft måttfulla verkningar för utsökningsväsendet. Antalet utsökningsgäldenärer var vid årsskiftet ca 243 000, varav ca 22 000 var företag. Under det värsta lågkonjunkturåret 1994 var antalet gäldenärer sammanlagt 512 000.

Utsökningsväsendet drev ifjol in 730 miljoner euro, i vilket ingick 52 miljoner euro i utsökningsavgifter som redovisas till staten. Över hälften av utsökningsväsendets utgifter täcks med utsökningsavgifterna.

Andelen minderåriga gäldenärer var fortsatt låg. Riksfogdeämbetet och justitieministeriet ger särskilt akt på andelen unga utsökningsgäldenärer. Minderårigas skulder är oftast obetalda försäkringar på mopeder, kontrollavgifter i kollektivtrafiken och böter.

– De ungas relativa andel av alla gäldenärer har emellertid ökat något, vilket är en oroväckande trend, säger Juhani Toukola.

Andelen personer under 30 år av alla utsökningsgäldenärer var ca 22 procent i slutet av år 2009. Deras andel av alla skulder var dock enbart knappa sex procent. Skulderna är mindre än bland den äldre befolkningen, men snabblån och indrivningsbyråernas indrivningskostnader har ökat.

Utsökningsförsäljningen av bostäder och fastigheter ökade under år 2009. Sammanlagt såldes nästan tusen fastigheter och bostadsaktier. Förutom den ekonomiska situationen ökade rivningen av ett gammalt lager och bättre realiseringssätt för utsökningen försäljningssiffrorna. Sådana objekt har nu kommit till försäljning till utsökningen som tidigare skulle ha hamnat hos panthavaren.

I ett kredit- och konsumtionssamhälle finns det skäl att förebygga skuldproblem och snabbt ingripa i problem som uppkommit. Här följer några praktiska tips från Riksfogdeämbetet:

  1. Räkna ut hur stor kredit du kan betala tillbaka utan oskälig påfrestning. Ta också med i beräkningen att din ekonomi kan försämras på grund av arbetslöshet eller någon annan orsak.
  2. Gör upp en ekonomiplan. Inkomsterna ska räcka till för utgifterna.
  3. Ha en tillräcklig buffert för oväntade utgifter i din ekonomi.
  4. Om du får betalningssvårigheter, ta genast kontakt med borgenärerna och förhandla om betalningstiden och andra arrangemang.
  5. Kom ihåg att dina kostnader ökar kännbart om dina skulder måste skötas av en indrivningsbyrå eller går till juridisk indrivning. Detta kan också leda till en anteckning om betalningsstörning, vilket gör det svårare att få kredit och göra anskaffningar.
  6. Sök hjälp hos en ekonomi- eller skuldrådgivare i problemsituationer.

Ytterligare information:

Riksfogde Juhani Toukola 050-5850511

Ekonomichef Maire Kulpakko, statistikuppgifter, 010 36 65183, 050-3391630