Riksfogdeämbetet inledde sin verksamhet

Publicerad 20.1.2010  Uppdaterad 21.5.2012

Utsökningsväsendets nya centralförvaltningsmyndighet, Riksfogdeämbetet, har inlett sin verksamhet i början av år 2010.

Riksfogdeämbetet sköter om operativa förvaltningsärenden, såsom resultatstyrning, utbildning, personalförvaltning och inspektion av utsökningsmyndigheterna. En speciell uppgift är att garantera kundservicen i landet. Ämbetsverket leds av riksfogde Juhani Toukola och personalen består av ca 20 tjänstemän.

Riksfogdeämbetet har tre enheter.

Förvaltningsenheten sköter om utsökningsväsendets ekonomi- och personalförvaltning samt kommunikation.

Rättsliga enheten handlägger t ex klagomål och skadeståndsfrågor och företräder staten i rättegångar.

Utvecklings- och styrningsenheten förbereder resultatmål och –styrning samt utveckling av utsökningsväsendet.

Justitieministeriet ansvarar fortfarande för strategisk planeringen, styrning, budgetplanering och beredning av stadganden.

Ämbetsverket har sitt huvudkontor i Åbo och ett verksamhetsställe i Helsingfors. Det är för avsikt att förflytta så gott som alla funktioner till Åbo senast år 2015.