Riksfogdeämbetet hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Ämbetets huvudsakliga uppgift är att sköta den administrativa ledningen, styrningen och tillsynen av utsökningsverksamheten. Enskilda utsökningsärenden sköts av de lokala utsökningsverken. Läs mer

Information om hur coronaviruset påverkar utsökningsväsendets verksamhet


Nyheter

Suomi.fi-meddelanden

Till början av sidan |