Tietosuoja

Sovellamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sitä täydentävää kansallista lainsäädäntöä. Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja otamme huomioon rekisteröidyn oikeudet.

Henkilötietojen käsittely Valtakunnanvoudinvirastossa (hallinnon asiakkaat)

Henkilötietojen käsittely, kun asioit meillä esim. viranhakijana, hallintokantelun tai vahingonkorvausvaateen vireille panijana, kokoukseen tai muuhun tilaisuuteen kutsuttuna tai laskutat meiltä esim. palkkio-, kulu- tai vuokrasaatavia.

Hallinnon asiakkaiden henkilötietojen käsittely (pdf, 0.02 Mt)

Henkilötietojen käsittely ulosottorekisterissä

Henkilötietojen käsittely, kun käsittelemme henkilötietoja ulosottoviranomaisille kuuluvien lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi.

 
Julkaistu 31.8.2018