Oikeudellinen yksikkö


Oikeudellisessa yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat

  • ulosottoviranomaisen toimintaa koskevia kanteluita ja kansalaiskirjeitä
  • vahingonkorvausasioita
  • yleistä ulosoton neuvontaa ja asiakaspalvelua
  • valtion puhevallan käyttöä tuomioistuimissa
  • lausuntoja muille viranomaisille

Yksikön päällikkö on johtava hallintovouti Jorma Niinivirta.

 
Julkaistu 24.8.2018