Kehittämis- ja ohjausyksikkö

Kehittämis- ja ohjausyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat

 • ulosottotoimen strategiaa ja toimintaohjelmaa
 • ulosottolaitoksen tulostavoitteita
 • ulosottovirastojen tulosohjausta
 • ulosottomenettelyn yhtenäisyyttä
 • ulosottovirastojen tarkastusta
 • Valtakunnanvoudinviraston sisäistä tarkastusta
 • raportointia ja muuta tiedon tuottamista oikeusministeriölle
 • ulosottolaitoksen henkilöstön osaamisen ylläpitoa ja vahvistamista
 • ulosottolaitoksen rekrytointipohjaa vahvistavaa koulutusta
 • ulosottolaitoksen organisaation kehittämistä
 • sidosryhmäyhteistyötä
 • täytäntöönpanossa välttämättömien tietojen keskitettyä hankkimista
 • ulosoton tietojärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä
 • lupien myöntämistä ulosoton tietojärjestelmähakijoille ja luottotietotoiminnan harjoittajille
 • tietojärjestelmähakijoiden toiminnan asianmukaisuuden valvontaa

Yksikön päällikkö on johtava hallintovouti Terhi Salmela.

 
Julkaistu 16.1.2020