Hallintoyksikkö

Hallintoyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

 • Valtakunnanvoudinviraston talous- ja henkilöstöhallintoa
 • ulosottolaitoksen henkilöstösuunnittelua
 • ulosottovirastojen virkojen täyttölupa-asioita
 • kihlakunnanvoutien ja johtavien kihlakunnanvoutien nimitysasioita
 • johtavien kihlakunnanvoutien tulos- ja kehityskeskusteluja
 • kihlakunnanvoutien kieli-, kielitaito- ja kokemuslisiä
 • ulosottolaitoksen palkkauskysymyksiä
 • kihlakunnanvoutien virkavapausasioita
 • viraston henkilöstön kurinpitoasioita
 • ulosottolaitoksen talousarviosuunnittelua
 • ulosottovirastojen budjettineuvotteluja ja talousarvioiden vahvistamista
 • ulosottolaitoksen määrärahaseurantaa ja –raportointia
 • ulosoton maksuliikkeen ja kirjanpidon ohjausta
 • hankintatointa ja palvelusopimuksia
 • ulosottolaitoksen toimitila-asioita
 • ulosottolaitoksen viestintää

Hallintoyksikön päällikkö on johtava hallintovouti Elina Arpiainen.

 
Julkaistu 24.8.2018