Etusivu » Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinviraston perustehtävänä on huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittää ulosottotoimea. Tähän kuuluvat mm. ulosottovirastojen tulosohjaus, toimitila-asiat, ulosoton tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen sekä ulosottovirastojen henkilöstön koulutus.

Valtakunnanvoudinvirastoa johtaa valtakunnanvouti Juhani Toukola. Tehtäviä hoitaa kolme yksikköä: hallinnollinen yksikkö, oikeudellinen yksikkö sekä kehittämis- ja ohjausyksikkö.

Valtakunnanvoudinvirasto käsittelee ulosottoviranomaisten toiminnasta tehdyt kantelut ja vastaa kansalaiskirjeisiin. Lisäksi Valtakunnanvoudinvirasto edustaa valtiota vahingonkorvausasioissa, jotka koskevat ulosottoviranomaisen toimintaa, sekä silloin, kun valtiolta vaaditaan ulosottovalitusasiassa oikeudenkäyntikuluja.

Valtakunnanvoudinvirastolta ei voi hakea muutosta yksittäiseen ulosottoasiaan. Muutosta haetaan käräjäoikeudelta. 
Julkaistu 29.8.2012