Suunnitelmat ja seurantatiedot

Valtakunnanvoudinviraston asiakirjat

Sivun sisällön tuottaa Valtakunnanvoudinvirasto.

Valtakunnanvoudinviraston ja ulosottolaitoksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

TULOSOHJAUSASIAKIRJAT

Suunnitelmat

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan kauden toiminnallisista tavoitteista.

Ulosottolaitoksen ja Konkurssiasiamiehen toimiston tulostavoiteasiakirja nelivuotiskaudelle

2019 (pdf, 6.82 Mt)

2018 (pdf, 26.27 Mt)

2017 (pdf, 0.39 Mt)

Oikeusministeriön ja Valtakunnanvoudinviraston välinen tulossopimus

2016 (pdf, 1.32 Mt)

2015 (pdf, 0.8 Mt)
2014 (pdf, 0.95 Mt)

2013 (pdf, 0.8 Mt)


Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätökset (vuodesta 2016 lukien)

Ulosottolaitos muodostui omaksi kirjanpitoyksiköksi 1.10.2016 lukien.

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2018 (pdf, 1.2 Mt)

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2017 (pdf, 1.14 Mt)

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2016 (pdf, 1.08 Mt)

Toimintakertomukset (vuoteen 2015 asti)

MUUT SUUNNITTELUN JA SEURANNAN ASIAKIRJAT

Arvioinnit ja selvitykset

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Netrassa

 
Julkaistu 5.3.2019
Sivun alkuun |